Kirkelige handlinger


Dåb

En engel

Dåben er den største velsignelse.

Vi er døbte, fordi vi tror på Jesus Kristus, og vi døber vores børn til den samme tro og til at være med i det samme fællesskab.
Dåben er de kristnes tegn

De små børn får navn i dåben

Dåben finder sted i kirken, som regel under højmessen, højmessen er gudstjenesten kl. 10.30,
I kan se i gudstjenestelisten hvilke søndage, der er højmesse i Lidemark kirke.
Dåben kan også finde sted under andre gudstjenester, eller den kan holdes som en selvstændig kirkelig handling uden for gudstjenesten f. ex. en lørdag formiddag.

I kan bedst reservere plads i kirken til barnedåb ved at henvende jer til Kordegnekontoret i Sognehuset.
Kontoret er åbent hverdage kl. 10-12. Tlf: 56 87 17 89, det er også muligt at kontakte kordegnekontoret via e-mail: kordegn@bjaeverskovkirke.dk

Inden dåben er det vigtigt at have en samtale med præsten.

Ved barnedåb er der brug for faddere, der sammen med forældrene bringer barnet til dåben og slutter op om det. Fadderne påtager sig som kristne mennesker et særligt ansvar over for barnet.
En eller to af fadderne kan være barnet særligt nær og kaldes gudforældre.
Til en barnedåb skal der være mellem tre og fem faddere.

I forbindelse med en dåb i Lidemark kirke får barnet i dåbsgave af kirken en børnebibel og et dåbslys.


Konfirmation

Bibel og lys

Konfirmationen er de unges store fest.
Konfirmationen er en fornyelse af velsignelsen i dåben.
Konfirmanderne tager selv ansvaret for deres tro og deres tilhørsforhold til den kristne kirke.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal have gennemført konfirmationsforberedelse, og konfirmanderne skal også i løbet af den tid, de går til konfirmationsforberedelse deltage i nogle gudstjenester i kirken.

Konfirmander i Lidemark sogn forberedes til konfirmation sammen med konfirmander fra Vollerslev, Gørslev og Bjæverskov sogne.

Konfirmationsforberedelsen finder sted i Bjæverskov sognehus.

Der er konfirmation i Lidemark kirke hvert år Kr. Himmelfartsdag

På konfirmandernes hjemmeside: http://konfirmanderd4s.dk findes mange oplysninger og dokumenter om konfirmationen i de fire sogne.


Bryllup og kirkelig velsignelse

Vielse aftales med præsten, men det er en god id, helst i meget god tid at kontakte kordegnekontoret for at reservere plads i kirken.
På kordegnekontoret kan I få nøjagtig besked om, hvilke papirer det er nødvendigt at bringe i orden inden vielsen, og hvordan I i øvrigt forholder jer rent praktisk.

Vielsesritualet kan læses bag i salmebogen, men det kan variere lidt. I vores kirker bruges både et gammelt og et nyt ritual; der er i virkeligheden ikke så stor forskel, men I kan se det gamle vielsesritual her og det nye vielsesritual her.

Inden samtalen med præsten er det en god id, at brudeparret overvejer, hvilke tanker de gør sig om ægteskabet, og det særlige i deres situation, og der er også flere praktiske ting;