Altertavlen i Lidemark kirke


Kristus i opstandelsen, udsnit af alterbilledet i Lidemark kirke

Lidemark kirkes altertavle er ret enkel.
Det meste af altertavlen udgøres af et større maleri: "Kristus i opstandelsen" malet af F. Storch i 1860.

Den opstandne står i himlens lys på en sky, hans hænder er løftet til velsignelse, man kan ane sårmærkerne i hans håndflader, som nu netop kun er mærker og ikke længere sår.
Rundt omkring er der engle med himmelvendte øjne, de tilbeder ham, nogle af dem knæler.
Under skyen er der derimod anderledes mørkt, der ligger de soldater, som var blevet sat til at holde vagt ved graven og trykker sig mod jorden, som Bibelen fortæller: “De der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde” *, men de er ikke helt døde, de skærmer deres øjne, for de er bange for at se Gud, “intet menneske kan nemlig se Gud og beholde livet” **.
Soldaterne er svære at se nede fra kirken, deres virkelighed er selvfølgelig også en virkelighed, som vi ikke gerne ser i øjnene. Livet under skyen er stedet, hvor mennesker gemmer sig bange i mørket, hvor de handler af frygt og i mod Gud, selvom de dybest set godt ved, at det er ham, og at han er den, der giver lyset og livet.

I et felt under maleriet står det skriftord, der kaldes den lille bibel:
“Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Joh 3,16).
Alterets søjler stammer fra en ældre altertavle, de er formodentlig fra 1600-tallet.
Øverst er der sat et forgyldt kors.
Korset er formet som et kløvblad i korsenderne. Kløverbladet skildrer treenighedens mysterium.

Når præst og menighed knæler foran alteret i Lidemark kirke, og vi løfter vores øjne mod den opstandne, som vi ikke kan se, men som dog er billedet for os på alteret, mindes vi om, at vi ikke er alene om at bøje knæ for Jesus Kristus, også Guds engle bøjer sig for ham, den korsfæstede og opstandne og af Gud højt ophøjede, som fik skænket navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. ***

*      Matt 28,4
**    2. Mos 33,20
***  Fil 2,9 -11


Tilbage til start